Národný projekt štandardy k rodovej problematike

Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf?fbclid=IwAR2HmAa8kr5Srg150DnbtDuyMbjbeusOcVxLnvvp4-hqs6pQFFERBNta6hg