Psychoterapia – PhDr. Viera Páleníková

Odborná pomoc pri psychických problémoch a v krízových obdobiach života.

Na KBT psychoterapeuta sa najčastejšie obracajú klienti s panickými záchvatmi, pocitmi na odpadnutie,  so stavmi úzkosti, so strachom zo strápnenia v sociálnych situáciách, ale i strachom z cestovania, návštevy obchodov, kín, divadiel, kostolov a pod. KBT terapeut sa venuje i liečbe depresie najmä v reštrukturácii negatívneho kognitívneho nastavenia, a tiež liečbe obsesívne kompulzívnej poruchy.  Oblasťou KBT je tiež liečba najrôznejších špecifických fóbií, napr. strachu z výšok, lietania, šoférovania a rôznych zvierat, napr. pavúkov. Zaoberá sa aj zmenou správania u zlozvykov, riešením problémov, managementom stresu a osobitnou oblasťou relaxačných nácvikov ako Ostova progresívna relaxácia, nácviky autogénneho tréningu či mindfulness. Obsahom KBT je i liečba ťažších porúch ako sú poruchy osobnosti. V súčasnosti sa v KBT prístupe uplatňuje aj reštrukturácia negatívnych emočných zážitkov z minulosti. Ide najmä o prístupy III. vlny KBT.

Psychotraumatológia a EMDR je zameraná predovšetkým na liečbu psychických poranení, následkov náhlych udalostí katastrofického charakteru či dlhodobého traumatického pôsobenia.

Pracujeme i ONLINE.