Cenník 2022

 

Úvodné terapeutické sedenie (90 min) 75 €
Individuálna psychoterapia (50 min) 50 €
Každá začatá pol hodina naviac 20 €
Večerný príplatok od 17,00 hod. 5 €
Špeciálne formy terapie (90 min) 70 €
Párová terapia (60 – 90 min) 60 – 80 €
Supervízia individuálne (50 min) 40 €
Supervízia v skupine od 4 účastníkov (50 min) 10 €
Individuálna cvičná terapia (50 min) 40 €
Komplexná psychodiagnostika 200 €
Parciálna psychodiagnostika (50 min) 50 €
Nácvik relaxácie (30 min) 30 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti pre
držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva 90 €
Skupinová terapia podľa programu

Príplatok za sedenie v cudzom jazyku

 

10€

Storno za neodhlásené stretnutie plná suma
(menej ako 24 hod)