Cenník 2023

 

Úvodné sedenie, konzultácia, terapeutický plán  (90 min plus) 80 €
KBT psychoterapia (50 min) 55€
Každá začatá pol hodina naviac / po 17 hod 20 € / 30 €
Večerný príplatok od 17,00 hod. 5 €
Špeciálne formy terapie (60 min – 90 min) 60 € – 80€
Párová terapia (60 – 90 min) 60 – 80 €
Supervízia individuálne (50 min) 45 €
Supervízia v skupine od 3 účastníkov (50 min) 15 €
Sebaskúsnosť pre frekventantov výcviku (50 min) 45€
Komplexná psychodiagnostika vrátane správy 200 € – 300€
Parciálna psychodiagnostika ( každých 60 min) 60 €
Nácvik relaxácie (30 min) 30 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti pre
držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva 100 €
Príplatok za sedenie v cudzom jazyku 10€
Storno za neodhlásené stretnutie plná suma
(menej ako 24 hod)  

V odôvodnených prípadoch je možnosť poskytnúť zľavu.

 

SPÔSOB PLATBY

Noví klienti platia za poskytnuté služby v hotovosti cez registračnú pokladňu.

Klienti v pokračujúcej starostlivosti môžu platiť bankovým prevodom na faktúru s dobou splatnosti do 3 dní s uvádzaním aktuálneho variabilného symbolu. 

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, zriadená BSK, NODIUM, s.r.o., Azalková 766/1, 821 01 Bratislava, IČO: 35888814, DIČ  2021853724
Spis.zn.: Sro 32012/B-Zb./4/Re/533/2004, Mestský súd Bratislava III