FAQ

Otázky môžete písať do elektronickej schránky na info@psychoterapia-kbt.sk

Písomné odpovede sú iba na tejto stránke.

Môžem objednať svojho partnera/partnerku na terapiu?

Neodporúča sa riešiť takýto krok za niekoho. Spravidla to nebýva úspešné, ak dotyčný sám neprejaví o terapiu záujem. Odpadá aj možnosť prvého kontaktu, i keď iba cez telefón.

Ako dlho potrvá terapia?

Na túto otázku neexistuje všeobecne platná odpoveď. Pre panickú poruchu je priemerný počet sedení 20, pre OCD 40, ale býva to i podstatne menej. Ale niekedy i podstatne viac.

Musím brať lieky?

Lieky môže predpísať iba lekár, nie psychológ. Klient je v ťažkej situácii, ale stále sám rozhoduje o sebe, či odporúčanie lekára prijme a bude sa liečiť i liekmi, ak to lekár považuje v určitom období za nutné. Nie každý musí brať lieky. Ak sa však stav nelepší, alebo sa zlepšuje nedostatočne, porada s lekárom a vzájomná spolupráca môže podstatne urýchliť postup terapie i návrat k dobrému pocitu zo života.

Lieky vyvolajú závislosť

Lieky, ak sa užívajú pod dohľadom odborného lekára – psychiatra, závislosť nevyvolajú. Hrozí to iba vtedy, ak ich predpisujú lekári iných odborností a užívajú sa dlhšie, resp. sú užívané nesprávne. Váš všeobecný alebo praktický lekár Vám môže predísať napr. utišujúce lieky alebo lieky na zníženie úzkosti najviac po dobu 3 mesiacov, aby sa zamedzilo vzniku závislosti. Ale i v takom prípade je lepšie, ak Vám ich predpíše odborník psychiater. Iba tak sa dá spoľahnúť, že bude liek správne dávkovaný, vymenený v prípade, že Vám nesadne, alebo bude treba v liečbe pokračovať.

Ak začnem užívať antidepresíva, už sa ich nezbavím

Antidepresíva závislosť nevyvolávajú. Je veľmi dôležité, odhaliť depresiu čo najskôr a zistiť, či ide o problém, ktorý treba liečiť i liekmi. V posledných desaťročiach bolo uskutočnených množstvo výskumov, ktoré preukazujú lepšie výsledky liečby u pacientov, ktorí boli zaliečení už pri vzniku prvej epizódy depresie. S ďaľšími nezaliečenými epizódami sa celkový čas liečby predlžuje. Informácie o liekoch žiadajte u svojho lekára. On je plne kompetentný vyjadriť sa k tomuto problému a na informácie zrozumiteľnou formou máte zákonný nárok.

Je lepšia psychoterapia alebo lieky?

Niekto i v súčasnom modernom svete považuje oboje za svoje osobné zlyhanie. Je to však skôr opačne. Človek zlyháva, ak má problém a nerieši ho. U niekoho stačí psychoterapia, niekedy je najúčinnejšia kombinácia psychoterapie a farmakoterapie (liekov). Často práve pri úzkostných problémoch a depresiách. Nie každému je psychoterapia dostupná, napr. ak ju odmieta z osobných dôvodov. Potom zostávajú iba lieky.

Pre koho je psychoterapia vhodná?

Steve de Shazer urobil zaujímavú kategorizáciu a na jej základe sa snáď dá predpokladať miera, či rýchlosť úspechu v terapii.  Klienti, ktorí terapiu odmietajú alebo prídu na žiadosť niekoho iného, u nich je perspektíva úspechu mizivá. Klienti, ktorí si prídu po radu, potrebujú prevziať zodpovednosť za riadenie vlastného života. A to je proces, ktorý vyžaduje svoj čas. Niesť svoju osobnú zodpovednosť za riadenie svojho života vytvára podmienky, aby sa klient stal koterapeutom a porozumel zmenám, ku ktorým v terapii prichádza.

Krízová intervencia

V prípade náhlych či dlhdobých záťažových situácií môže veľmi pomôcť návšteva terapeuta. Pomôže  podeliť sa o ťaživé zážitky, ale aj len o emočnú záťaž, ktorá z nich pramení. Niekedy je dôležité ujasniť si situáciu a jej dopad a zažiť úľavu z ťaživých pocitov. Často sú to veľmi dlho pretrvávajúce stavy zúfalstva, beznádeje, ktorými nechce človek zaťažovať okolie, alebo úplne zbytočné pocity viny, ktoré človeka trápia a hanbí sa o nich hovoriť s blízkymi.

Poradenstvo

Každý klient bude ošetrený i vtedy ak bude treba hľadať inú cestu, ktorá povedie k riešeniu problémov. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti práce v zdravotníctve vieme odporučiť aj potrebné vyšetrenia u rôznych odborníkov. Starostlivosť sa týka predovšetkým dospelých a mládeže.

Ako pomôcť závislému partnerovi, príbuznému, dieťaťu?

Často prihádzajú príbuzní s otázkou, kam poslať závislého partnera, dieťa, príbuzného, ako mu pomôcť. I keď nie je príbuzný, o ktorom predpokladáte, že trpí závislosťou, alebo má nejaký problém s návykovou látkou, prípadne s nelátkovými závislosťami, ochotný sám prísť, sú možnosti, ako osloviť problematiku v celom rodinnom systéme. Iba jednotný postup všetkých členov domácnosti a rodinných príslušníkov môže pomôcť, ak chýba motivácia. Ako postupovať a ďaľšie riešenie je tiež obsahom sedenia, ktoré sa môže uskutočniť i s rodinou, príbuznými či spolubývajúcimi.

Iné témy

Problémy spracované z rôznych aspektov a stránky, kde sa môžete s nimi bližšie oboznámiť

http://www.sexualne-zneuzivanie.sk/index.html