Príznaky úzkosti až paniky

Symptómy úzkosti sa môžu objaviť v prežívaní, v myšlienkach a správaní i v telesných prejavoch.

Telesné prejavy úzkosti

Povrchné dýchanie, zrýchlené dýchanie, pri panickom stave môže byť až pocit dusenia so zrýchlením dychu, búšenie srdca, bolesť na hrudi, potenie, závrate, pri panickom stave až pocit na odpadnutie, mdloby, celková slabosť, prípadne slabosť v nohách, chlad v rukách, prípadne mravenčenie, pichanie, pri zrýchlenom dýchaní až brnenie či tŕpnutie rúk, nôh, kŕče, tŕpnutie sa môže vyskytnúť I okolo úst a jazyka, chvenie, tras, zle od žalúdka, pocity na vracanie.

Prejavy úzkosti v myšlienkach

Úzkostné a obavné obsahy, obavy zo smrti, zo zbláznenia sa, z odpadnutia, z podozrenia z infarktu, prípadne iného vážneho ochorenia prípadne obavy z nezvládnutia života a zo súčasnej situácie, myšlienkový chaos.

Úzkostné správanie

Nepokoj, túžba uniknúť do bezpečia, kontrolovať situáciu, zabezpečiť sa, časté je sebapozorovanie, množstvo obáv, starostí a pod.

Prejavy úzkosti v prežívaní, emócie

Obavy a strach, ktorý sa pri panike veľmi rýchlo a extrémne zvýši, pocit ohrozenia života, zdravia, prípadne pocit, že sa človek strápni, nezvládne siruáciu, prípadne dôležité životné úlohy.