Pomôže mi psychoterapia?

Ak trpíte úzkosťou, depresiou, zvýšeným napätím, stresom či inými neodchádzajúcimi prejavmi, ktoré Vás obťažujú a nemáte pre ne uspokojivé vysvetlenie od Vášho lekára, prípadne Váš život sa stáva čoraz ťažším, je vhodný čas na návštevu terapeuta.

Možno sa stačí iba poradiť o nejakej téme, probléme a terapiu ani nepotrebujete. Ale ak ste typ, ktorý odkladá riešenie problémov, môže byť užitočné prísť hneď.

Každý sa nakoniec sám rozhodne, čo chce vyriešiť a ako ďaleko chce v zmenách vo svojom živote zájsť. Je to o osobnej zodpovednosti, ktorú za nikoho nemôže prevziať nikto iný ani terapeut.

Niekedy počas terapie dochádza k veľkému zlomu a niekedy iba k určitej miere úľavy. Cieľ v terapii je vždy Vaša voľba a na našej dohode spočíva moja pomoc. Cesta býva rôzne obtiažna, niekedy vyžaduje veľa odvahy a vytrvalosti od všetkých.